آهنگ بی کلام

صبر کنید
می 18, 2020 سازشناسی – ساز کورنت Cornet

سازشناسی – ساز کورنت Cornet

سازشناسی – ساز کورنت Cornet 

ساز کورنت در طبقه‌بندی مشخص شده برای سازها در دسته‌ی سازهای بادي، برنجي، ايروفون (هوا صدا) قرار می‌گیرد. ساز ايروفون (هوا صدا) دريچه دار كه با حركت لب‌ها صدا توليد مي‌كند. كورنت يكي از سازهاي مشابه با ترومپت است. كورنت Bb، كورنت استاندارد در گروه‌هاي موسيقي سازهاي برنجي است. محدوده زير و بمي ساز كورنت، مشابه با ترومپت است. از نظر تعداد سازهاي برنجي مورد استفاده در گروه‌هاي (باندهاي) سازهاي برنجي، كورنت يكي از پر تعداد ترين سازها است.

در اينگونه گروه‌ها تقريباً يك سوم از نوازندگان، كورنت مي‌نوازند. يك باند كامل از سازهاي برنجي نيز شامل كورنت سوپرانو، نوع كوچك‌تري از اين ساز است كه زير و بمي آن در Eb تنظيم مي‌شود.

كورنت يكی از سازهای برنجی دريچه‌دار  است كه در دهه 1820، از cornet-de-poste سازي مشابه با يك هورن كوچك فرانسوي دایره‌ای است، پديد آمد. يكی از اولين سازندگان اين ساز، در سال 1828 جين استه (Jean Asté) فرانسوي معروف به هالاری (Halary) بود. لوله اين ساز به استثنای سه دريچه و دهانه آن مخروطی شكل است.

بیشتر بخوانید “سازشناسی – ساز کورنت Cornet”