آهنگ بی کلام

صبر کنید
می 15, 2020 نحوه صحیح انگشت گذاری در گیتار

نحوه صحیح انگشت گذاری در گیتار

در این مقاله درباره نحوه صحیح انگشت گذاری در گیتار مطالبی خواهیم گفت.

 

انگشت گذاری با دست چپ

برای درک حالت گیری صحیح دست چپ روی گیتار، دست چپ تان را کاملا باز کنید، کف دستتان را رو به بالا بگیرید، شست تان را بین انگشت یک و دو بفشارید و دستتان را مشت کنید. تمام بند انگشتها باید خم باشند. دستتان پس از گرفتن دستۀ گیتار باید به همین حالت باشد.

انگشت شست پشت دستۀ گیتار قرار می‌گیرد، صاف تر ولی نرم و راحتتر از زمانیکه دستتان را مشت می کنید. بند انگشتان چه در موقع گرفتن فرت و چه در حالت استراحت، باید خمیده باشند. دست چپ همچنان باید بصورت کاملا طبیعی روی دستۀ گیتار قرار بگیرد.

برای انگشت گذاری بر نتی مشخص، نوک انگشتان را در حالیکه بند انگشت خمیده است، روی سیم فشار دهید. سعی کنید تا حد امکان نوک انگشت به صورت عمودب و بدون زاویه روی سیم قرار بگیرد.

 

بیشتر بخوانید “نحوه صحیح انگشت گذاری در گیتار”