آهنگ بی کلام

صبر کنید
مارس 9, 2019 خلاص شدن از صدای چکه کردن آب از شیرهای خراب

خلاص شدن از صدای چکه کردن آب از شیرهای خراب

برای برطرف کردن صدای چکه کردن آب درون سینک ظرفشوئی می توانید یک تکه طناب روی شیر وصل کنید تا آب روی آن حرکت کرده و به سینک برسد.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

◽ منبع : rooziato.com