آهنگ بی کلام

صبر کنید
مارس 9, 2019 پوشیدن کفش پاشنه بلند بدون درد پا

پوشیدن کفش پاشنه بلند بدون درد پا

برای اینکه در تمام طول روز بتوانید کفش پاشنه بلند پوشیده و انگشت های پاهایتان هم درد نگیرد، بهتر است انگشت های دوم و سوم را با استفاده از چسب زخم به هم وصل کنید.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

◽ منبع : rooziato.com