آهنگ بی کلام

صبر کنید
دسامبر 19, 2019 نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

فصل زمستان بیشتر گل ها در رکود و استراحت هستند، خزان می کنند، برگ هایشان زرد می شود که تا حدودی طبیعی است.

از آبیاری زیاد گل ها در زمستان بپرهیزید و تا خاکشان خشک نشده آبشان ندهید و در سرما نمانند.

نه کود می خواهند نه تعویض خاک و گلدون .. برای بهار کود بدهید تا به رشد بیفتند.

 

 بزرگ ترین علت مرگ کاکتوس ها آبیاری زیاد کاکتوس ها است.

در زمستان هر بیست روز به کاکتوس ها آب بدهید و در دمای پنج تا ده درجه نگه شان دارید تا بتوانند بخواب بروند و بهار گل بدهند.

در دمای زیر صفر یخ بر می شوند ، پس بیرون نمانند.

بیشتر بخوانید “نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی”

دسامبر 18, 2019 نکته هایی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

نکته هایی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

از چه آبی برای آبیاری استفاده کنیم :

1) به دلیل وجود کلر در آب لوله کشی بهتر است از ریختن آب لوله کشی برای آبیاری استفاده نکنیم. بلکه دو الی سه ساعت، آب را در محیط خانه قرار داده و بعد برای آبیاری از آن استفاده کنیم تا کلر آن ته نشین شود.

2) اگر تخم مرغ آبپز کردید آب آن را دور نریزید. چون به دلیل دارا بودن املاح معدنی بهترین آب برای گلدان های شما می باشد.

3) اگر خواستید آب آکواریوم ماهی را عوض کنید؛ آب آن را دور نریزید؛ زیرا بهترین کود برای گل ها می باشد.

4) آبی که در آن سبزی شسته اید، بهترین آب برای گلدان ها می باشد.

5) زمستان ها بهتر است صبح ها به گل ها آب بدهید.

بیشتر بخوانید “نکته هایی برای نگهداری از گل های آپارتمانی”