آهنگ بی کلام

صبر کنید
می 18, 2020 موسیقی دوره ساسانیان

موسیقی دوره ساسانیان

موسیقی دوره ساسانیان

قبل از بررسی موسیقی دوره ساسانیان باید گفت که موسیقی هر ملت همانند آیینه ای است که اوضاع اجتماعی، تغییر و زوال جامعه را می توان در آن مشاهده نمود.

هنرهای زیبا نماینده احساسات و روحیات هر قوم است و چون ذوقیات ملل، متفاوت است؛ هنرهای مردم هم که تراوش های روحی آنها است از یکدیگر متمایز می باشد.
از طرف دیگر اوضاع جغرافیایی و طبیعی، عوالم روحی و معنوی، طرز عقاید و افکار، کیفیت رسوم مذهبی، درجه تمدن، سوابق تاریخی و حوائج زندگانی مادی از عوامل تاثیرگذار در موسیقی یک ملت است.
.
.
هر کشور موسیقی مخصوصی دارد که خاطرات ایام گذشته، نمونه احساسات و عواطف مردمی که در آن کشور نشو و نما یافته اند از طریق آن متبلور می گردد.
شک نیست که قدمت تمدن، کیفیت زندگی دوره های مختلف، انقلابات، اتفاقات ، حوادث تاریخی، خاطرات شادی بخش و دوران غم انگیز گذشته همه دست به دست یکدیگر داده، موسیقی امروز ما را پدید آورده اند.
.
موسیقی دوره ساسانیان

بیشتر بخوانید “موسیقی دوره ساسانیان”