آهنگ بی کلام

صبر کنید
ژوئن 14, 2020 کلید در موسیقی چیست؟

کلید در موسیقی چیست؟

کلید در موسیقی چیست؟

کلید در موسیقی به منظور معنا دادن به نت ها و شناختن نام نت‌ها روی خطوط حامل استفاده می شود، در واقع کلید در موسیقی نت خوانی را ساده می کند و با قرار گرفتن کلید بر روی خطوط حامل می توانید جای آن نت را پیدا کنید. این خط به عنوان نقطه راهنما برای تعیین اسامی نتها روی هر یک از خطوط یا بین خطوط استفاده می‌شود.

 

کلید ها در موسیقی همیشه در سمت چپ خطوط حامل کشیده می‌شود. در نت نویسی موسیقی مدرن، سه نوع کلید با اشکال و اسامی زیر وجود دارد :

 

  • کلید سل
  • کلید دو
  • کلید فا

 

بیشتر بخوانید “کلید در موسیقی چیست؟”