آهنگ بی کلام

صبر کنید
ژانویه 4, 2020 تغییر نام دسته جمعی فایل ها در ویندوز

تغییر نام دسته جمعی فایل ها در ویندوز

تغییر نام دسته جمعی فایل ها در ویندوز

با استفاده از این ترفند می‌توانید نام کلیه فایل‌ها اعم از عکس، متن، موزیک و… را تغییر دسته‌ جمعی دهید. به این شکل که یک نام به فایل تخصیص یافته و بقیه فایل‌های انتخابی، شماره‌های بعدی آن فایل می‌شوند. به عنوان مثال: (File(3) ، File(2) ، File(1 و … .

برای این کار :

بیشتر بخوانید “تغییر نام دسته جمعی فایل ها در ویندوز”