آهنگ بی کلام

صبر کنید
می 24, 2020 دو مهارت ضروری برای تکنسین های صدا

دو مهارت ضروری برای تکنسین های صدا

دو مهارت ضروری برای تکنسین های صدا

با بررسیِ تکنسین های صدا احتمالاً دو مهارتِ مشترک در بینشان خواهید یافت :

خلاقیت و دانشِ فنی

خلاقیت یعنی خلقِ یک میکسِ عالی بدون توجه به اینکه چه چیزی از تنظیم کننده و آهنگ ساز تحویل گرفته اید. یعنی به درستی بتوانید سازها و وکال ها را جاگذاری کنید و یک موسیقیِ زنده و داینامیک بسازید.

دانشِ فنی اشاره دارد به تواناییِ تنظیمِ صدا با استفاده از Dante و اطلاع از عملکردِ کمپرسور و اینکه چه میکروفونی برای چه کانتکستی بهترین عملکرد را دارد. یک متخصص از حیثِ مهارت نباید محدودیتی برای پیاده سازی ذهنیاتِ خود داشته باشد.

چرا این دو مهارت مهم هستند و چه کنیم که بیشتر از آنها نفع ببریم؟

 

آمادگیِ همیشگی

خلاقیت و دانشِ فنی کمک می کند تا صرفنظر از شرایط همیشه آماده باشید. به عنوانِ مثال اگر احیاناً مانیتورِ تو گوشی (in-ear) کار نکرد تکنسین های صدا بدانید که چگونه اوضاع را درست کنید و به کارتان ادامه دهید. اگر دانشِ ابتدایی در مورد تجهیزاتِ صوتی داشته باشید قطعاً تکنسین های صدا خلاقیتِ بیشتری نیز خواهید داشت.

بیشتر بخوانید “دو مهارت ضروری برای تکنسین های صدا”